fbpx

ขั้นตอนการยื่นภาษีแบบออนไลน์ สะดวก ไม่ยุ่งยาก

เป็นประจำในช่วง 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปีที่พลเมืองชาวไทยวัยทำงานที่มีรายได้ทุกคนต้องยื่นเอกสารเสียภาษี ทั้งนี้ไม่ว่ารายได้สุทธิของคุณจะถึงเกณฑ์การชำระภาษีหรือไม่ก็ตาม คุณต้องยื่นแบบชำระการจ่ายภาษี ภ.ง.ด. 90 / ภ.ง.ด. 91 (หรือภ.ง.ด. แบบอื่น ๆ) สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นแบบฟอร์มการเสียภาษีเลย หรือน้องใหม่วัยทำงานทั้งหลายที่เพิ่งก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานไม่ต้องกังวลไป เพราะการยื่นแบบจ่ายภาษีสมัยนี้ทำได้อย่างง่ายดาย แบบสะดวกสบายไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะ

ธุรกิจประเภทนิติบุคคล ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?

ภาษีประเภทแรกคือภาษีแบบเดียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลย เพียงแต่มันเป็นภาษีของบริษัท ซึ่งความต่างกันของภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือ การเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นจะเก็บภาษีจาก “ผลกำไร” ที่สามารถหักต้นทุนทางธุรกิจมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจริง ซึ่งจะทำแบบนี้ได้ บริษัทก็ต้องมีการทำบัญชีชัดเจนว่าต้นทุนทางธุรกิจในปีนั้นเท่าไร รายได้เท่าไร นำมาคำนวณแล้วเป็นผลกำไรเท่าไร ซึ่งส่วนของกำไรเท่านั้นที่จะคิดเป็น “เงินได้” ที่ต้องเสียภาษี

ภาษีทำไม ทำไมภาษี

“ภาษีอากร” หมายถึง “เงินที่รัฐบังคับจัดเก็บจากบุคคลโดยรัฐไม่ผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนโดยตรงให้แก่ผู้เสียภาษีอากร” โดยขอจำแนกองค์ประกอบของ “ภาษีอากร” ดังต่อไปนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน กับ ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น
เช่น นางวิภา ปลูกสร้างโรงเรือนขึ้นหลังหนึ่ง เพื่อให้เช่าและมีที่ดินเป็นบริเวณบ้าน ที่ดินอาจเป็นสนามหญ้า เป็นทางเดินรอบบ้าน หรือเป็นสวนในบ้านก็ได้ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินนี้จะต้องคำนวณค่ารายปีของโรงเรือนและที่ดินซึ่งรองรับโรงเรือนนั้น รวมทั้งที่ดินที่ต่อเนื่องด้วย

อยากจดทะเบียนบริษัท ต้องทำยังไง

ในการทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นทุกขั้นตอนที่จะทำก็ต้องเริ่มต้นด้วยความมั่นใจ และมีความมั่นคง ก็ไม่พ้นต้องเริ่มศึกษาหาข้อมูลที่จำเป็นก่อนในบางเรื่อง เน้นว่าในบางเรื่อง เพราะท่านต้องเข้าใจว่าคนเราจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้ นั่นเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องมาเสียเวลาในสิ่งนั้นๆมากเกินไป ขอแค่พอรู้ก็พอ